خدمات ما

واقعیت افزوده

تجربه ای متفاوت و مهیج با تلفیق دنیای مجازی و دنیای واقعی

شبیه سازی

شبیه سازی های بصری تعاملی راهی به سوی ارتقاء مهارت

واقعیت مجازی

تجربه ای متفاوت و بصری از حضوری مجازی در دنیای مجازی

انیمیشن

انیمیشن و متحرک سازی در بخش تولید محتوا همچنان پویا و موثر

بازی رایانه ای

امروزه بازی های دیجیتالی به جزئی از زندگی ما تبدیل شده اند

وب سایت های ویژه

نسل جدید وب سایت ها تجربه ای متفاوت برای کاربران

بازی وار سازی

بازی وار سازی یا گیمیفیکیشن پلاتفرمی جذاب در کسب و کار

بازاریابی دیجیتال

دیجیتال مارکتینگ با ایده های خلاقانه و روشهای نوین بازاریابی

برخی از پروژه ها

واقعیت افزوده

پروژه های ما در بستر فناوری واقعیت افزوده

شبیه سازی

شبیه سازی های بصری تعاملی راهی به سوی ارتقاء مهارت

واقعیت مجازی

تجربه ای متفاوت و بصری از حضوری مجازی در دنیای مجازی

انیمیشن

انیمیشن و متحرک سازی در بخش تولید محتوا همچنان پویا و موثر

بازی رایانه ای

امروزه بازی های دیجیتالی به جزئی از زندگی ما تبدیل شده اند

وب سایت های ویژه

نسل جدید وب سایت ها تجربه ای متفاوت برای کاربران

گیمیفیکیشن

بازی وار سازی یا گیمیفیکیشن پلاتفرمی جذاب در کسب و کار

بازاریابی دیجیتال

دیجیتال مارکتینگ با ایده های خلاقانه و روشهای نوین بازاریابی

راه کارهای ما برای کسب و کارها

صنعت

راه کارهای ما در بخش صنعت
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

پزشکی

راه کارهای ما در بخش پزشکی
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

بانک ها

راه کارهای ما در بخش بانکداری
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

خدمات زیبایی

راه کارهای ما در بخش زیبایی
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

موزه ها

راه کارهای ما در بخش موزه ها
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

ساختمان

راه کارهای ما در بخش ساختمان
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

تبلیغات

راه کارهای ما در بخش تبلبغات
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

آموزش

راه کارهای ما در بخش آموزش
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر

بسته بندی

راه کارهای ما در بخش بسته بندی
امروز فناوری هایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با کاربرد های مختلف جایگاه خود را در صنعت یافته اند
اطلاعات بیشتر
0
وبسایت ها
0
اپلیکیشن ها
0
شبیه سازها
0
گیم و گیمیفیکیشن
0
دیجیتال مارکتینگ

فروشگاه ما

بزودی راه اندازی می شود

جدیدترین اخبار

تماس با ما