با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی های نوین و بانکداری دیجیتال، موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی دستخوش تغییرات شگرفی شده اند . امروزه اخبار بسیار زیادی در ارتباط با سرمایه گزاری بزرگان فناوری اطلاعات نظیر اپل و گوگل در ارتباط با تکنولوژی واقعیت افزوده...