فناوری نوین واقعیت مجازی در طی چند سال گذشته وانسته است تحولات بسیاری در زمینه های مختلف ایجاد کند. به نوعی این فناوری مانند سایر تکنولوژی ها با هدف بهبود زندگی انسان در حال پیشرفت است. کمپانی های متعددی نیز در حال توسعه پلتفرم های...