کاربردهای فناوری واقعیت مجازی روزبروز در حال افزایش است. این روزها شاهد حضور این فناوری قدرتمند در زمینه های مختلفی هستیم. یکی از حوزه هایی که این تکنولوژی توانسته است تغییرات چشمگیری در آن داشته باشد ، پزشکی است. پزشکان انگلیسی برای اولین بار موفق...