دنیای تکنولوژی و کامپیوتر روز به روز در حال پیشرفت است. فناوریهای نوین در طی سال های اخیر توانسته اند دگرگونی های زیادی در صنایع و کسب و کارهای مختلف ایجاد کنند. یکی از کاربردی ترین آن ها واقعیت افزوده است. اما واقعیت افزوده چیست؟ واقعیت...