انیمیشن ها

امروزه از اقشار مختلف جوامع اعم از نسلهای قدیمی و نسلهای جدید شاید نتوان دیگر کسی را یافت که با مفهوم و مقوله انیمیشن یا کارتون آشنا نباشد.صنعتی قدیمی که به مرور زمان با پیشرفت در فناوری های مختلف هنری و ابزارهای رایانه ای جدید رسالت خویش را به عنوان یک مدیای رسانه ای قدرتمند همپا و گاها فراتر از صنعت سینما جایگاه خود را ارتقاء می بخشد.