شبیه ساز بصری صنعتی

sim51

پرزنت کردن صحیح , کامل و جامع سازه های صنعتی با پیچیدگی های مختلف مخصوصا برای تجهیزات صنعتی پیچیده و نمایش قابلیت ها و ظرفیتها با اهداف مختلفی صورت می گیرد. بسیار از پیمانکاران واحد های صنعتی و وارد کنندگان و سازندگان تجهیزات صنعتی تمایل دارند تا به شکلی ویژه نمایش کاملی از توانمدیهای صنعتی و تجهیزاتی خود را در معرض مشاهده کارفرمایان قرار دهند.نمایش مدلهای سه بعدی تجهیزات با قابلیت های تعاملی وسیع با بکارگیری ابزارهای گوناگون , امکانی را ایجاد می نماید. تا از طریق کنترل حرکت دوربین در محیط نمایش دقیقی از تجهیزات فراهم گردد.

شبیه ساز بصری شناورهای دریایی

sim53

 

شبیه ساز جامع مدیریت بحران

sim55

امروزه مدیریت بحران و مهارت های انفرادی و گروهی مقابله با حوادث مختلف طبیعی و غیرطبیعی در ابعاد گوناگون یکی از مولفه های کلیدی مدیریت بوده و به شکل وسیع و گسترده ای بصورت علمی و عملی مورد توجه قرار گرفته است. بدون شک مدیریت در سطوح مختلف از یک کارگاه کوچک تا یک شهر بزرگ ممکن است به دلایل مختلف درگیر بحران های مختلفی گردند و مدیران و تیم های اجرایی و عملیاتی باید آمادگی ها و مهارت های لازم را جهت مقابله با آن داشته باشند. شبیه سازهای آموزشی مدیریت بحران این امکان را به مدیران می دهند تا خود و تیم های مرتبط را بارها و بارها طی سناریوهای مختلف در مواجهه با انواع بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی آزمایش نمایند و هر بار با شناسایی نقاط ضعف و قوت , مهارتهای خود را ارتقاء بخشند.

شبیه ساز بصری مجازی معرفی ابزارهای حساس

sim57

شبیه ساز آموزش فوریتهای پزشکی

sim59

شبیه ساز محاسباتی صنعتی

sim52

شبیه سازی های محاسباتی را باید یکی از پرکاربرد ترین نوع شبیه سازها دانست که امکانات محاسباتی را برای طراحی و پیاده سازی واحد های صنعتی فراهم می سازد و امکانات مناسبی را برای مهندسان طراح فراهم می سازد تا با انتخاب صحیح و دقیق ادوات و تجهیزات و همچنین ظرفیتهای مناسب , اقتصادی ترین و مناسبترین طرح های صنعتی را پیاده سازی نمایند. همچنین در طرح های توسعه ای نیز شبیه سازهای محاسباتی این امکان را فراهم می سازند تا تاثیرات طرح های تکمیلی و توسعه ای بر عملکرد فعلی تاسیسات در حال بهره برداری محاسبه و ارزیابی گردد.                                                 

شبیه ساز آموزشی تاسیسات فنی

sim54

برخی از شبیه سازها با اهداف آموزشی ویژه ارتقاء سطح مهارتی پرسنل فنی و مهندسی صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت و گاز طراحی و پیاده سازی می شوند. این دسته از شبیه سازها در بستر محیطهای ویژال شبیه سازی شده از واقعیت و تلفیق آن با انواع سناریوهای نقش آفرینی مطابق با استانداردهای مختلف فرآیند های نظارتی و بازرسی و همچنین عملیاتهای مختلف پرسنل را شبیه سازی نموده و این امکان را برای گروه آموزش گیرنده فراهم می نماید تا قبل از آغار بکار رسمی در منطقه صنعتی و یا در قالب آموزش های دوره ای پرسنل و روزآمد سازی سطح آموزشی پرسنل فعلی بتوانند بدون هر گونه خطر و خسارت غیر قابل جبرانی , مهارتهای خود را ارتقاء بخشند.

شبیه ساز بصری قطعات صنعتی

sim56

شبیه ساز آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی

sim58

شبیه ساز آموزشی و تحلیلی ورزشی

sim60