استودیو ویژه پرداز پارس در راستای گسترش و توسعه فعالیت های خود از میان نیروهای متخصص در زمینه های مختلف زیر همکار جذب می نماید.

1- برنامه نویس مسلط به انجین Unreal تخصص AR , VR آشنا به هدستهای Oculus Rift و HTC با سابقه و تجربه کافی رو پلاتفرم PC , Mobile
2- برنامه نویس مسلط به انجین Unity تخصص AR , VR آشنا به هدستهای Oculus Rift و HTC با سابقه و تجربه کافی رو پلاتفرم PC , Mobile
3- مدلساز و طراح مرحله بازی مسلط به ابزارهای پیشرفته انجین های Unreal , Unity در بخش شیدرینگ , نور پردازی و تکنیک های برتر کیفی سازی