اَپ واقعیت افزوده ماکت مجازی و تعاملی (صنعت نفت)

AR1

اَپ واقعیت افزوده کارت ویزیت هوشمند

AR3

اَپ واقعیت افزوده کاتالوگ هوشمند قطعات صنعتی

ar10

اَپ واقعیت افزوده صنعت ساختمان

ar12

اَپ واقعیت افزوده خودروهای سنگین (صنعت خودرو)

AR5

اَپ واقعیت افزوده تابلو فرش

ar14

اَپ واقعیت افزوده موزه ها

ar15

اَپ واقعیت افزوده ماکت مجازی و تعاملی (صنعت آب و فاضلاب)

AR2

اَپ واقعیت افزوده سیمیانگار (صنعت فرش دستباف)

AR4

اَپ واقعیت افزوده ماشین آلات راه سازی (صنعت خودرو)

ar6

اَپ واقعیت افزوده خودرو

ar13

اَپ واقعیت افزوده ماکت مجازی ویژه غرفه های نمایشگاهی

ar11

اَپ واقعیت افزوده نقشه هوشمند چند منظوره

ar15

اَپ واقعیت افزوده موزه ویژه انرژی هسته ای

ar18