واقعیت افزوده

ماکت مجازی هوشمند واقعیت افزوده

جهت معرفی پروژه های بزرگ صنعتی , ساختمانی که دارای تاسیسات گوناگونی هستند بطور معمول ماکت فیزیکی ساخته می شود . ساخت ماکتهای فیزیکی محدودیت های خاص خود را دارند و در عین حال کاربردی تک منظوره دارند. اَپ واقعیت افزوده ماکت مجازی هوشمند با قابلیت های چند منظوره امکانات متعددی را برای کاربران فراهم می کند. یک نمونه سه بعدی مجازی از سازه های خود را در هر سایز دلخواه و در هر مکانی مشاهده کنید , کافیست مخاطب شما , اَپ شما را اجرا کند و آنرا به سمت پلان از پیش تعریف شده ای که پرینت یا چاپ شده قرا دهد تا مدل سه بعدی سازه و تاسیسات مربوطه را بطور مجازی و الحاق شده به محیط واقعی مشاهده و ارزیابی کنید.