تیم های فعال شرکت ویژه پرداز پارس

تیم اداری و مالی

تیم بازرگانی و بازاریابی

تیم AR/VR/MR

تیم گیم و گیمیفیکیشن

تیم انیمیشن و شبیه سازی

تیم وب و اپلیکیشن

تیم دیجیتال ماکتینگ

تیم تحقیق و توسعه