اپ واقعیت افزوده نقشه هوشمند

برای برخی هنوز نقشه های چاپی قدیمی در کنار امکانات متعدد نقشه های دیجیتال همچون سرویس های گوگل کاربرد دارد در بسیاری از سازمانها هنوز تصویر نقشه ها رو دیوار ها چشم نواز است اما محدودیت های این نقشه ها و قابلیت تک منظوره بودن آنها نیز برای برخی دیگر هیچ جذابیتی ندارد , از سویی دیگر در محیط های بیرونی و خارج از شهر نیز که عدم دسترسی به اینترنت , هنوز استفاده از نقشه های معمولی را کارآمد می سازد استفاده از اپلیکیشن واقعیت افزوده نقشه هوشمند می تواند بسیار مفید باشد. لایه های مختلف اطلاعاتی نقشه به تصویر مشاهده شده از طریق موبایل روی آن الحاق می گردد و اطلاعات مختلفی را روی نقشه فیزیکی نمایش می دهد.

ویدئویی برای این پروژه در دسترس نیست.