واقعیت افزوده

اپلیکیشن واقعیت افزوده موزه

پروژه فوق یکی از ساده ترین روشهای کاربردی فناوری واقعیت افزوده در موزه ها است . این اپلیکیشن قادر است تصاویر تابلو های نصب شده روی دیوارهای موزه را شناسایی کند و المانهای مجازی مختلف را روی آن یا در کنار آن به نمایش بگذارد. در این نمونه یک کار نمایشی روی خود تابلو به نمایش در می اید و تجربه ی جدیدی را به بازدید کنندگان موزه ارائه می نماید. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد فناوری افزوده در موزه داری یکی از کارآمدترین قابلیتهایش را به رخ می کشد. این فناوری کارآمد به بازدیدکنندگان اجازه می دهد تا از طریـــق اجـــــرای اپلیکیشــن اختصاصی مــــوزه روی تبلت یا تلفن همراه به محض مشــاهده اشیاء داخل موزه , ضمن شناسایی هر موضوع قابل دیدن در موزه با الحاق هوشمندانه لایه های مجازی اطلاعاتی شامل متن ؛ صدا , تصویر , مدل , انیمیشن و …  اطلاعات مربوط را در کنار شیء مشاهده نماید. این موضوع بقدری مهیج و جذاب است که بدون شک موزه داری و موزه گردی را دچار تحول زیادی می کند و آنرا از جایگاه فعلی ارتقاء خواهد داد. ویژگی های بارز فناوری واقعیت افزوده با ایده های خلاقانه سناریوهای مختلفی را برای موزه داری و موزه گردی هوشمند فراهم می سازد.