واقعیت افزوده

اپلیکیشن واقعیت افزوده ساختمان

شرکت های ساختمانی فعال در حوزه های  معماری , طراحی , مشاوره و اجرا که عموما“ در طراحی انواع سازه های مختلف فعالیت می کنند به کمک فناوری های نوینی همچون واقعیت افزوده و واقعیت مجازی قادر خواهند بود با جدیدترین متدهای مدرن نسبت به معرفی , ارائه و ارزیابی دقیق پروژه های گوناگون خود اقدام نمایند , شرکتهای ساختمانی و طراحان و مشاوران با تهیه اپلیکیشن واقعیت افزوده پروژه های خود , امکانی را فراهم می سازند تا مخاطب , کارفرمایان پروژه و بیننده نقشه ها , مدل سه بعدی از سازه را با قابلیت تعاملی  روی میز کار خود مشاهده نماید و بتواند از هر مکان داخلی و خارجی آن نیز بازدید نماید. حتی قادر خواهد بود بخشی از المانهای آن را به سلیقه خود از میان انتخاب های موجود اصلاح نموده تا با رضایتی کامل قبل از تحویل سازه واقعی نظرات خود را دقیق تر اعمال نماید. پس از معرفی پلان رسم شده سازه به نرم افزار به عنوان الگوی شناسایی , بیننده با اجرای اپلیکیشن مربوطه و مشاهده پلان مربوطه از طریق دوربین تلفن همراه سازه سه بعدی را روی نقشه با قابلیت تعاملی مشاهده و ارزیابی نماید.
برج های مسکونی , اداری و مراکز بزرگ تجاری پس از طی مراحل طراحی بر اساس رویه های مرسوم تجاری در حوزه پیش فروش قرار می گیرند. مشتریان علاقمند هستند ضمن مشاهده فضای داخلی و خارجی سازه مورد نظر خود , موقعیت خود را نیز در سازه مربوطه ارزیابی نماید و همچنین تمایل دارد طراحی داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
فارغ از ویژگی تبلیغاتی استفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی در امر ساختمان , این اپلیکیشن کوچک کارآمد همه مشتریان در هر مکانی را قادر خواهد ساخت تا با بهترین شیوه و به بهترین شکل ممکن با سازه و امکانات و ویژگی های آن آشنا نماید.