واقعیت افزوده

اپلیکیشن واقعیت افزوده خودرو

یکی از کاربرد های جدید برای معرفی خودرو های جدید و همچنین معرفی قابلیتهای گوناگون آن از فناوری واقعیت افزوده استفاده می شود. در نمونه اپلیکیشن فوق خودرو بی ام دبلیو روی کاتالوگ طراجی شده بصورت به بعدی با کیفیتی مناسب به نمایش در می آید و همچنین کاربر قادر به چرخش آن نیز می باشد. در نمونه های پیشرفته شو روم های خودرو مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده علاوه بر امکان مشاهده خودرو در اسکیل واقعی امکان باز و بسته کردن درب های خودرو و مشاهده و ارزیابی فضای داخلی خودرو نیز فراهم است. همچنین از پالت رنگهای مجازی موجود شما قادر هستید انواع رنگ های خودرو را بطور زنده روی مدل مشاهده شده خودرو به نمایش در آید. همچنین بینندگان نیز قادر خواهند بود به کمک واقعیت ترکیبی و واقعیت مجازی به کمک عینک های هوشمند مربوطه نسبت به مشاهده خودرو مجازی نیز اقدام نمایند.